สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Full-Stack Engineer

(Robot Application Development)
 
Skills
 • nodejs, mongodb, AngularJs, vue.js

Responsibilities

 • Work with engineers and management.
 • Design databases and APIs, including protocol models.
 • Optimize and Front-end and back-end application integration.
 • Cloud and server management including system understanding and network architecture.
 • Drive the development of new technologies such as video streaming, webrtc, Al processing, and more.

Preferable Skills

 • Experience with the Business Cloud eg. AWS, Google Cloud - Compiling and presenting analytical data into web-based reports
 • Experience with generating infographics and charts online (e.g. nvd3, charts.js, graphael.js)

สมัครงาน

ย่อ ดูเพิ่มเติม

Copywriter

Skills

 • Knowledgeable about various social media platforms and SEO
 • Able to use the graphic tool such Photoshop, Illustrator, Canva, etc.
 • Documentation management and ability to use project management tools such as Google Sheets, Google Docs, Video conference program, etc.
 • Team player
 • Highly organized

Responsibilities

 • Assist in the development and implantation of marketing and communication strategies for robotics tech startup
 • Develop creative content that aligns with the objectives of each product
 • Proofread and edit the work of content writers
 • Fact check and verify information and research
 • Research on current trends and audience preferences
 • Manage and update social media accounts and websites
 • Communicate with followers and respond to all comments and inbox queries in a timely manner
 • Collaborate with Marketing team to ensure brand consistency
 • Suggest new ideas to develop brand awareness such as promotions and competitions
 • Be active in relevant groups and pages such as AI, robotics or technology related topics

Preferable Skills

 • Bachelor/Master's Degree in Advertising, Communications, Journalism, Marketing or related fields
 • Minimum 2 years of experience as an editor, or similar position
 • Good command of written and spoken English
 • Excellent writing and proofreading skills
 • Ability to communicate clearly and concisely with technical and non-technical teams across multiple businesses; written, verbal, presentation, and interpersonal

สมัครงาน

ย่อ ดูเพิ่มเติม

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบันและระบุเงินเดือนปัจจุบันรวมถึงเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่

อีเมล oramanee.s@obotrons.com (คุณหวาน)

หรือ

Obodroid Corporation Limited

โครงการวิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ ห้องเลขที่ 5/665 ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเรา