หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 และหุ่นยนต์ผู้ช่วยไข่ต้ม จัดแสดงที่งาน “Powering Digital Thailand 2022”

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 และหุ่นยนต์ผู้ช่วยไข่ต้ม จัดแสดงที่งาน "Powering Digital Thailand 2022 – Huawei Cloud & Connect" นิทรรศการจัดแสดงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง