เราเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้มนุษย์
มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความเป็นมา

ผลักดันด้วยความมุ่งมั่น
เพื่อยกระดับศักยภาพของมนุษย์

บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มนักวิศวกรที่มีความเชื่อว่า หุ่นยนต์บริการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต พลิกโฉมมนุษย์และธุรกิจให้ก้าวข้ามขีดจำกัด และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการธุรกิจ

เรามุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการเพื่อนำไปใช้งานจริงในงานบริการด้านต่าง ๆ อาทิ หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์นำทาง หุ่นยนต์ส่งของ หุ่นยนต์การแพทย์ หุ่นยนต์โฆษณา และหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว เป็นต้น

คุณค่าของเรา

พลังแห่งปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สร้างสังคมแห่งมนุษย์และหุ่นยนต์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิต

พันธกิจ

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาและพลักดันให้หุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมได้อย่างกลมกลืน
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิต
เรื่องราวของเรา

การเดินทางของโอโบดรอยด์

2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

ก่อตั้งบริษัทและมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์บริการ เพื่อนำไปใช้งานจริงในงานบริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จัดแสดงหุ่นยนต์ต้นแบบของหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวที่งาน TEDxBangkok ประจำปี 2560

เปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 ครั้งแรก

เปิดตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยไข่ต้ม หรือหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมเทคโนโลยี NLP อย่างเป็นทางการ

– เปิดตัวหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 พร้อมระบบนำทางอัตโนมัติขั้นสูง

– ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งของ Pinto กว่า 100 ตัวและแท็บเล็ตพร้อมระบบสื่อสารทางไกล Kaitomm Hospital กว่า 1,000 เครื่อง ในโครงการ “CU-RoboCOVID” เพื่อให้การช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

– โอโบดรอยด์เปิดตัวระบบนำทางอัตโนมัติขั้นสูง

– SR1 เปิดตัวครั้งแรกในฐานะหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่พักอาศัย

– หุ่นยนต์ส่งของ Pinto และระบบสื่อสารทางไกล Kaitomm ทำให้เกิดระบบ “Kaitomm Hospital” ครบวงจร

– ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในโครงการ Angel Fund 2021 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

– หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 ถูกขยายการใช้งานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กว่า 10 โครงการ
 
– ส่งมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วย Kaitomm ให้ผู้ใช้กว่า 1,000 ราย
 
– มุ่งสร้างสังคมแห่งมนุษย์และหุ่นยนต์โดยการขยายการพัฒนาหุ่นยนต์ให้ครอบคลุมการบริการทุกประเภท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต เช่น เมืองอัจฉริยะ และ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการแพทย์

ก่อตั้งบริษัทและมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์บริการ เพื่อนำไปใช้งานจริงในงานบริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2559

จัดแสดงหุ่นยนต์ต้นแบบของหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวที่งาน TEDxBangkok ประจำปี 2560

2560

เปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบของหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 ครั้งแรก

2561

เปิดตัวหุ่นยนต์ผู้ช่วยไข่ต้ม หรือหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมเทคโนโลยี NLP อย่างเป็นทางการ

2562

– เปิดตัวหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 พร้อมระบบนำทางอัตโนมัติขั้นสูง

– ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งของ Pinto กว่า 100 ตัวและแท็บเล็ตพร้อมระบบสื่อสารทางไกล Kaitomm Hospital กว่า 1,000 เครื่อง ในโครงการ “CU-RoboCOVID” เพื่อให้การช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

2563

– โอโบดรอยด์เปิดตัวระบบนำทางอัตโนมัติขั้นสูง

– SR1 เปิดตัวครั้งแรกในฐานะหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่พักอาศัย

– หุ่นยนต์ส่งของ Pinto และระบบสื่อสารทางไกล Kaitomm ทำให้เกิดระบบ “Kaitomm Hospital” ครบวงจร

– ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในโครงการ Angel Fund 2021 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2564
– หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย SR1 ถูกขยายการใช้งานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กว่า 10 โครงการ
 
– ส่งมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วย Kaitomm ให้ผู้ใช้กว่า 1,000 ราย
 
– มุ่งสร้างสังคมแห่งมนุษย์และหุ่นยนต์โดยการขยายการพัฒนาหุ่นยนต์ให้ครอบคลุมการบริการทุกประเภท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต เช่น เมืองอัจฉริยะ และ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการแพทย์
2565
พบกับทีมของเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

การทำงานร่วมกับโอโบดรอยด์ คุณจะมีโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ พัฒนาธุรกิจ และการตลาด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างและพัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์ ที่อาจเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจหุ่นยนต์ก้าวต่อไปอีกขั้น พวกเราจึงมองหาคนที่มุ่งมั่นและมีความรู้ในด้านดังกล่าว หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อในหุ่นยนต์และต้องการทำงานในองค์กรที่มีความหลากหลาย โปรดติดต่อเรา!