เอสอาร์วัน (SR1)

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยครบวงจร

คุณสมบัติ เอสอาร์วัน (SR1)

  • ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความปลอดภัย
  • ปฏิรูประบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • ลาดตระเวนอัตโนมัติ สำหรับพื้นที่นอกอาคาร ด้วยเทคโนโลยี Visual Navigation
  • ตรวจจับ บันทึก และวิเคราะห์ ป้ายทะเบียนรถ บุคคลอันตราย วัตถุต้องสงสัยหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
  • ส่งข้อมูลเรียลไทม์พร้อมสัญญาณเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที
  • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
  • ช่วยลดความเสี่ยงและภาระหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานที่สำคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • โซลูชันนี้เหมาะสำหรับ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน สำนักงาน คลังสินค้า และอื่น ๆ