ไข่ต้ม (Kaitomm)

หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว

คุณสมบัติ ไข่ต้ม (Kaitomm)

  • สามารถรับคำสั่งและพูดคุยกับผู้ใช้งานในภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)
  • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับวัดค่าสัญญาณชีพต่าง ๆ
  • มีกล้องภายในตัวเพื่อใช้เป็นกล้องวงจรปิดหรือโทรวิดีโอคอล
  • ตรวจจับการหกล้มและแจ้งเตือนทันทีกับญาติหรือผู้ดูแลทันที
  • สามารถถ่ายรูป ตั้งเตือน เล่นเพลง สวดมนต์ และอื่น ๆ เหมาะกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย