โปรเจกต์สำคัญ

ระบบสื่อสารทางไกลไข่ต้ม ฮอสพิทัล และหุ่นยนต์ส่งของปิ่นโต ที่ โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

ระบบสื่อสารทางไกลไข่ต้ม ฮอสพิทัลได้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามดังกล่าวในการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง