โปรเจกต์สำคัญ

หุ่นยนต์ผู้ช่วยไข่ต้ม ที่งาน TEDxBangkok ประจำปี 2560

หุ่นยนต์ต้นแบบของหุ่นยนต์ผู้ช่วยไข่ต้ม ชื่อว่า N/Ax Robot เปิดตัวที่งาน TEDxBangkok ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ไลฟ์สไตล์แห่งโลกอนาคต โดย N/Ax Robot แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์อัจฉริยะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้อย่างแท้จริง ต่อมา N/Ax Robot ได้รับการเสนอและเปลี่ยนชื่อเป็น Kaitomm Robot หรือไข่ต้ม ตามลักษณะภายนอกของหุ่นยนต์