ไข่ต้ม เฮลท์แคร์

เทคโนโลยีการบริหารจัดการด้านสุขภาพ

ระบบไข่ต้มสื่อสารทางไกลและบริหารจัดการด้านสุขภาพ

(Kaitomm Telemedicine and Healthcare Management Application)

 • สร้างกลุ่มภายในแอปพลิเคชันและจัดผู้ป่วยเข้ากลุ่มต่าง ๆ ตามสถานที่ที่พักของผู้ป่วย
 • วิดีโอคอลและโทรหาผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
 • ตั้งเวลาเพื่อนำผู้ป่วยออกจากระบบเมื่อรักษาเสร็จสิ้น
 • ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น ๆ ได้
 • มีความเสถียรและมีนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
 • ติดตามและเรียกดูข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย
 • เฝ้าดูสัญญาณชีพและข้อมูลสุขภาพย้อนหลังเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • วัดผลด้วยการรายงานผลและการวิเคราะห์
 • แสดงผลข้อมูลด้วยแดชบอร์ดที่อ่านง่าย

หุ่นยนต์ไข่ต้มเฮลท์แคร์

(Kaitomm Healthcare Robot)

 • ให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้งาน
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพผ่านบลูทูธ
 • รับค่าสัญญาณชีพจากเครื่องวัดสัญญาณชีพและสรุปผลสุขภาพให้ฟังอัตโนมัติ

แอปพลิเคชันไข่ต้ม แคร์

(Kaitomm Care Application)

 • ผู้ป่วยสามารถขอคำแนะนำทางด้านสุขภาพออนไลน์ได้จากที่บ้าน
 • สามารถทำนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพหรือขอคำแนะนำทางด้านสุขภาพ
 • ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน

เครื่องมือบริหารจัดการด้านสุขภาพดิจิตัล

(Digital Healthcare Management Kit)